Els nostres projectes de recerca

"Els professors ens avalen":

"Els resultats dels nostres projectes"

L’ús de Smile and Learn millora les habilitats viso-espacials en estudiants amb Síndrome de Down.

Al gràfic es representa a l’eix vertical les puntuacions obtingudes pels estudiants amb el joc de Tangram. A l’eix horitzontal es representen les puntuacions de la primera partida de Tangram i de la mitjana obtinguda a l’entrenament.

Aquest resultat es troba publicat a la revista British Journal of Educational Technology

L’ús de Smile and Learn permet als estudiants millorar les habilitats cognitives a través de l’entrenament autònom.

Al gràfic es representa a l’eix vertical les puntuacions obtingudes pels estudiants amb el joc de Memory. A l’eix horitzontal es representa el progrés entre la primera partida de Memory i la mitjana obtinguda a l’entrenament.

Aquest resultat es troba publicat a la revista British Journal of Educational Technology.

línies de recerca

Tecnologia per a necessitats educatives especials

Herrero, L., Theirs, C. I., Ruiz‐Iniesta, A., González, A., Sanchez, V., & Pérez‐Nieto, M. A. (2019). Visuospatial processing improvements in students with Down Syndrome through the autonomous use of technologies. British Journal of Educational Technology, 50(4), 2055-2066. doi.

Intel·ligència artificial per a educació

Almudena Ruiz-Iniesta, Luis Melgar, Alejandro Baldominos, & David Quintana. (2018). “Improving Children’s Experience on a Mobile EdTech Platform through a Recommender System,” Mobile Information Systems, vol. 2018, Article ID 1374017. doi.

Alejandro Baldominos, David Quintana. (2019). Comparison of Recommender Systems in an Ed-Tech Application. Sensros(19).

Disseny i interacció en plataformes educativa

Lara Nieto-Márquez, N.; Baldominos, A.; Cardeña Martínez, A.; Pérez Nieto, M.Á. An Exploratory Analysis of the Implementation and Use of an Intelligent Platform for Learning in Primary Education. Appl. Sci. 2020, 10, 983.

Lara Nieto-Márquez, N. (2020). The 20 most played educational games analyzed in an intelligent learning platform for children. In 5th Gamification & Serious Games Symposium 2020 (pp. 11-14

Avaluació de la millora daprenentatge

Lara Nieto-Márquez, N.; Baldominos, A. y Pérez-Nieto, M.Á. (2020). Digital Teaching Materials and Their Relationship with the Metacognitive Skills of Students in Primary Education. Educational Sciences, 10, 113

Lara Nieto-Márquez, N.; Cardeña Martínez, A.; Baldominos, A.; González Petronila, A.; Pérez Nieto, M.Á. (2020). Assessment of the Effects of Digital Educational Material on Executive Functions Performance. Frontiers in Education, 5, 545709.

Lara Nieto-Márquez, N.; Sillaots, M.; Cardeña Martínez, A.; Pérez Nieto, M.Á. (2020). Assessing Impact of Self-Regulated Learning Using Educational Games on Intelligent Platform. In Fotaris, P. (Ed.), 14th International Conference on Game Based Learning ECGBL 2020. (pp. 408 - 416). Academic Conferences International Limited. doi: 10.34190/GBL.20.120

col·laboradors

Smile and Learn. Educació personalitzable 360º

Més de 12.000 activitats educatives per a nens i nenes de 3 a 12 anys en una única plataforma.

z